Można śmiało stwierdzić, że w pewnym stopniu wszyscy jesteśmy coachami. Jedni w naturalny sposób komunikują się wspierając innych w rozwoju inni potrzebują metod, technik i umiejętności specyficznych dla roli coacha. Profesjonalni coachowie mają wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, potrafią aktywnie słuchać, są asertywni, znają szereg technik rozwojowych i rozwijających ćwiczeń.

Czym jest coaching?

Coaching to metoda, której celem jest nabycie przez klienta nowych umiejętności i zachowań. Coaching wychodzi z założenia, że najlepsze rozwiązania to takie do których klient dochodzi własną pracą oraz są dopasowane do jego indywidualności i ma do nich pełne przekonanie. Coach jako partner w procesie rozwoju pomaga klientowi zdiagnozować jego potencjał, odnajdywać rozwiązania oraz motywuje go do działania i szukania konstruktywnych rozwiązań. Dysponuje przy tym szeregiem narzędzi.

W pracy ze swoimi klientami wykorzystuję do diagnozy potencjału kwestionariusz badający motywację Reiss Motivation Profile. Uzyskane wyniki wykorzystujemy do rozpoznania mocnych stron, analizy dotychczasowych zachowań oraz możliwości wykorzystania ich do nowych działań. Ponadto klienci porządkują wiedzę o samych sobie i potrafią bardziej świadomie motywować się do działania.

Czym coaching nie jest?

Żeby dobrze zrozumieć czym jest coaching warto dowiedzieć się czym nie jest. Zapraszam do obejrzenia prezentacji:

Jak wygląda proces coachingu? Jakie niesie korzyści i ile kosztuje?

Przeczytasz na mojej stronie poświęconej coachingowi oraz metodyce Reiss Motivation Profile