Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Danych osobowych Klientów jest firma GrowWay Adrian Paszczyk (zwana dalej GrowWay), ul. Widnichowska 24/18, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 7591686138, REGON 369638283, e-mail: kontakt@e-hipnoza.pl.
 2. W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@e-hipnoza.pl lub w formie tradycyjnej pod adresem korespondencyjnym: GrowWay Adrian Paszczyk, ul. Widnichowska 24/18, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się zarówno do osób posiadających konta klientów oraz korzystających z formularzy: kontaktowego, komentującego oraz newslettera.
 5. Administrator stosuje technologie obserwujące i mogące obserwować działania klientów na stronie https://www.e-hipnoza.pl dostarczane przez Facebook i Google np. piksel konwersji Facebook oraz google analytics.

Dane Osobowe

 1. Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez np. IP urządzenia, lokalizację, adres e-mail, informacje z plików cookie.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora w celu wykonania umów obejmujących produkty i usługi oferowane przez GrowWay oraz do celów marketingowych tych produktów i usług, a także produktów i usług partnerów GrowWay.
 3. Administrator Danych dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony gromadzonych danych poprzez stosowanie się do zapisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz poprzez stosowanie zabezpieczeń informatycznych. Zgromadzone dane przetwarzane są adekwatnie w stosunku do celów w jakim zostały zebrane i w czasie niezbędnym do osiągnięciu celu przetwarzania.
 4. Dane są wymagane jedynie w niezbędnym zakresie do prawidłowego funkcjonowania strony www i świadczonych przez GrowWay usług.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator Danych zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nim zasadami przetwarzania danych.
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie za zgodą klientów w celu realizacji umów, umożliwienia korzystania z funkcji strony internetowej, realizacji zamówień, odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego, realizacji newslettera.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie składania zamówienia/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/dodawania komentarzy jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
 4. Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
 5. Administrator Danych zastosował środki techniczne i organizacyjne, minimalizujące ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych.
 6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora Danych albo przetwarzający, z którymi Administrator Danych ściśle współpracuje.
 7. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Klient będący osobą, której dane dotyczą korzysta z następujących praw:
  a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a zatem o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;
  b) prawo uzyskania kopii danych – prawo zażądania od Administratora Danych przekazania kopii przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  c) prawo do sprostowania – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia niezgodności lub błędnie przetworzonych danych osobowych oraz uzupełnienia ich w sytuacji ich niekompletności,
  d) prawo do usunięcia danych – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  e) prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo zażądania od Administratora zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, jak również której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  f) prawo do przenoszenia danych – prawo zażądania od Administratora Danych wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer.
  g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – prawo sprzeciwienia się Administratorowi Danych przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  h) prawo wycofania zgody – prawo osoby, której dane dotyczą do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Formularze umożliwiające gromadzenie danych

 1. Newsletter –wymaga adresu e-mail i imienia. Dane wykorzystane są w celu wysłania newslettera. Aby upewnić się, że przy wpisywaniu adres e-mail nie nastąpił błąd zastosowane zostało tzw. double opt in polegające na potwierdzeniu subskrypcji poprzez kliknięcie linku w przesłanej na wskazany adres e-mail wiadomości. Adres zostaje zapisany w dopiero po kliknięciu linku.
 2. Formularz kontaktowy – wymaga adresu e-mail i imienia. Dane wykorzystane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
 3. Formularz komentarzy – wymaga adresu e-mail i imienia. Dane są niezbędne ze względu na zabezpieczenia wynikające z walki ze spamem oraz oznaczenie indywidualną nazwą wypowiedzi użytkownika.

Pliki cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu e-hipnoza.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  c) możliwości logowania do serwisu;
  d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną może być zmiana obowiązującego prawa oraz zwiększenie bezpieczeństwa klientów.