brak zdjęciaPojęcia wyjaśniające znaczenie wielu słów języka hipnotycznego.


Hipnoza – stan zmiennej świadomości. „Z boku” przypomina sen choć nim nie jest. Osoba hipnotyzowana jest bardzo podatna na sugestie.[ad#ad-3]

Hipnoza werbalna – hipnoza wywołana mową po przez sugestie słowne.

Hipnoza niewerbalna – hipnoza wywołana poprzez sugestie niewerbalne np. ruch ręką sugerujący zamknięcie oczu.

Autohipnoza – stan hipnozy wywołany na samym sobie. Ponadto różni się od hipnozy tym, że jest to w pełni świadomy i scharakteryzowany proces.

Trans – stan w jakim znajduje się osoba zahipnotyzowana. Głębokość transu zależy od głębokości stanu hipnozy.

Głębokość hipnozy – umiejętność wchodzenia w takie stany hipnozy, w których są wykonywane dane sugestie. Im mniejsza rozpiętość wykonywanych sugestii tym głębokość hipnozy płytsza.

Katalepsja hipnotyczna – stan wzmożonego napięcia mięśniowego, usztywnienie mięśni.

Most kataleptyczny – doprowadzenie do sztywności mięśni w celu położenia osoby zahipnotyzowanej na dwóch podporach (najczęściej krzesłach). Cały ciężar ciała opiera się na dwóch punktach: okolice barków i stóp.

Regresja wieku – cofnięcie się w czasie transu hipnotycznego do wspomnień własnych z wcześniejszego okresu życia np. z okresu kilku dni lub lat.

Regresja wcieleniowa – cofnięcie się do życia w poprzednich wcieleniach, czyli poprzednich żyć naszej duszy. W dużej mierze opiera się ten pogląd na wierze w reinkarnację.

Sugestia posthipnotyczna – polecenie wydane osobie zahipnotyzowanej w celu jej realizacji po zakończeniu hipnozy w stanie świadomości np. zapomnienie tego co było w trakcie seansu lub polecenie wykonania jakiejś czynności w odpowiedzi na wskazany bodziec.

Sugestia hipnotyczna – polecenie wydane osobie zahipnotyzowanej w celu jej realizacji w czasie trwania hipnozy. Wykonanie polecenia może być odwleczone w czasie, ale musi być wykonane w czasie hipnozy.

Autosugestia – polecenie wydane samemu sobie. Realizacja polecenia może następować w czasie hipnozy jak i po jej zakończeniu.

Pomysłodawcą i współtwórcą hipno-słownika jest Witold (członek Grupy Hipnotyzującej)