Podział sugestii. Najskuteczniejsze jej formy i kilka przykładów podstawowych prawidłowo sformułowanych sugestii

Sugestia, to odpowiednie sformułowanie, które ma wpływ na zachowanie i myśli innej osoby. Istnieje również autosugestia, która różni się tym, iż to my sami w sobie wywołujemy odpowiednie myśli i zachowanie przez sugerowanie sobie tego.

Podział sugestii

Sugestię możemy podzielić na bezpośrednią i niebezpośrednią. Ta pierwsza wymagająca od razu odpowiedniej myśli czy zachowania, druga zaś najczęściej stawiająca warunek przed wykonaniem sugestii. W przypadku pierwszym „bądź rozluźniony”, w przypadku drugim „kiedy twoja ręka dotknie czoła poczujesz jak wypełnia cię rozluźnienie”. Sugestia niebezpośrednia może omijać świadomość przez co łatwiej trafia do podświadomości i jest wykonywana natychmiast co jest naszym celem. Ponadto, sugestia dzieli się na tą działającą w czasie hipnozy i tą która ma działać po wyjściu z transu, zwaną posthipnotyczną.

fundamenty skuteczności sugestii

Siła sugestii zależy od formy wypowiedzenia i jej konstrukcji, od podatności osoby na sugestie i naszej sugestywności. Skuteczna sugestia powinna być budowana według poniższych punktów:
– wywołuje odpowiednie wyobrażenia u danej osoby (obraz jest językiem podświadomości, do której sugestia jest skierowana)
– jest warunkowa, to znaczy, jeśli zrobisz x stanie się y
– wypowiedziana z pewnością jej działania
– nie musi być logicznym zdaniem, ważne by działa na wyobraźnie i przynosiła odpowiedni efekt np. „wypełnia cię rozluźnienie”

Kilka podstawowych przykładów sugestii

1. Kiedy mój palec wskazujący dotknie twojego czoła, twoje powieki opadną jakby napierały na nie bardzo ciężkie odważniki – Jest warunek „kiedy mój palec”, jest sugestia „twoje powieki opadną” i jest wyobrażenie sugerujące, że na powiekach znajdują się ciężkie odważniki „jakby napierały na nie bardzo ciężkie odważniki”

2. Kiedy policzę do trzech wybudzisz się z hipnozy, wymazując ze swojej pomięci wszystko to, co działo się podczas transu jak napisy z tablicy, na której maluje się teraz twoje pamięć tego stanu – warunek „kiedy policzę do trzech”, sugestia „wymazując ze swojej pomięci wszystko to co działo się podczas transu”, wyobrażenie „jak z tablicy”

3. Za chwilę twoja dłoń powędruje do czoła, a kiedy go dotknie twoja głowa stanie się jasna i czysta, pozbawiona bólu – warunek „Za chwilę twoja dłoń powędruje do czoła, a kiedy go dotknie”, sugestia „pozbawiona bólu” wyobrażenie „głowa stanie się jasna i czysta”

Skuteczne również jest cytowanie np. „słynny hipnotyzer często mawiał do swoich pacjentów: rozluźnij się! wejdź w głęboki trans i poczuj się wspaniale, myśleli sobie ‚w porządku’ i zapadali w głęboki trans. Teraz wyobraź sobie…”. Sugestie można dodatkowo wypowiedzieć w innym tonie, zaznaczyć je w sposób taki, by osoba hipnotyzowana świadomie tego nie dostrzegła, a pozostało dostrzegalne na poziomie podświadomym

Odpowiednie formułowanie sugestii i autosugestii jest bardzo ważne, dlatego trzeba zwrócić szczególną uwagę jak wypowiada się sugestie i czy mają odpowiedni wydźwięk.


Widziałeś już książkę autora serwisu? Autohipnoza w praktyce – droga do celu, bo o niej mowa, to książka odkrywająca tajniki autohipnozy i samorozwoju człowieka. Zapoznaj się ze szczegółami i sprawdź jak możesz ją nabyć – e-book